Българска база данни

Покажи:
Сортирай по:
Сфера на дейност
Информация
Брой имейли
Цени
Поръчка

ПРОМОЦИЯ! ЦЯЛА БАЗА ДАННИ

Повече инфо

База "ПРОМОЦИЯ ЦЯЛА БАЗА ДАННИ" включва всички сфери на дейност посочени в сайта с изключение на: Уч..

150 000 имейли

64.00лв.

Търговия

Повече инфо

База "Търговия" включва следните категории: търговия с хранителни продукти, напитки и тютюневи издел..

27700 имейли

35.00лв.

Услуги

Повече инфо

База "Услуги" включва следните категории: услупо по стопанската дейност и управлението, секретарски ..

17060 имейли

29.00лв.

Производство

Повече инфо

База "Производство" включва следните категории: производство на хранителни продукти, напитки и ..

6290 имейли

21.00лв.

Хранително-вкусова промишленост

Повече инфо

База "Хранително-вкусова промишленост" включва следните категории: производство, преработка и консер..

3610 имейли

14.00лв.

Строителство

Повече инфо

База "Строителство" включва следните категории: строителство на сгради и строителни съоръжение или ч..

5580 имейли

28.00лв.

Транспорт

Повече инфо

База „Транспорт включва следните категории: сухопътен, воден и въздушен транспорт, обработка и..

4020 имейли

12.00лв.

Селско и горско стопанство

Повече инфо

База „Селско, горско и рибно стопанство" включва следните категории: отглеждане на зърнени и ф..

3280 имейли

19.00лв.

IT Бизнес

Повече инфо

База „IT Бизнес“  включва следните категории:  разработване на софтуер, обрабо..

1839 имейли

17.00лв.

Добивна промишленост

Повече инфо

База "Добивна промишленост" включва следните категории: добив на въглища и торф, добив на суров нефт..

510 имейли

11.00лв.

Хуманно здравеопазване и социални дейности

Повече инфо

База "Хуманно здравеопазване и социални дейности" включва следните категории: лечебни заведения..

3050 имейли

17.00лв.

Адвокати

Повече инфо

База „Адвокати“  включва 7815 контакта на адвокати от цялата страна регистрирани ..

7815 имейли

36.00лв.

Култура, спорт и развлечение

Повече инфо

База "Култура, спорт и развлечение" включва следните категории: радио- и телевизионна дейност, творч..

1640 имейли

19.00лв.

Училища

Повече инфо

База „Училища" включва всички Основни училища, Средно общообразователни училища, Професионални..

2619 имейли

21.00лв.

Енергетика, електроника и електротехника

Повече инфо

База „Енергетика,електроника и електротехника" включва категориите: производство, пренос ..

2350 имейли

21.00лв.

Счетоводители

Повече инфо

База „Счетодители" се състои от 5340 контакта на счетоводители от цялата страна като са посоче..

5340 имейли

25.00лв.

Институции и организации

Повече инфо

База "Институции и организации" включва следните категории: културни и научни институти, политически..

1800 имейли

17.00лв.

Фондации

Повече инфо

База "Фондации" включва всички неправителствени организации - Фондации в Република България.Базата с..

610 имейли

8.00лв.

Химическа Промишленост

Повече инфо

База "Химическа промишленост" включва следните категории: производство на основни химични вещес..

1985 имейли

12.00лв.

Финанси и застрахователна дейност

Повече инфо

База "Финанси и застрахователна дейност" включва следните категории: финансово посредничество, застр..

1650 имейли

15.00лв.

Опаковки

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

970 имейли

10.00лв.

Текстилна И Кожарска Промишленост

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

2457 имейли

16.00лв.

Рекламни агенции

Повече инфо

База "Рекламни агенции" е предоставена от Giftso.BG занимаващи се с внос на рекламни сувенири. Те пр..

2840 имейли

24.00лв.

Хотели и туристически агенции

Повече инфо

База "Хотели, Туристически агенции" включва действащи хотели и туристически агенции от цялата страна..

800 имейли

17.00лв.

Реклама

Повече инфо

База "Реклама" включва част от следните категории: рекламни агенции, организатори на различни с..

2840 имейли

9.00лв.

Туризъм

Повече инфо

База "Туризъм" включва следните категории: хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняван..

2700 имейли

21.00лв.

Хотели и места за настаняване

Повече инфо

База "Хотели и места за настаняване" е категоризирана от министъра на икономиката/ министъра на култ..

2500 имейли

22.00лв.

Обзавеждане И Оборудване

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

2265 имейли

18.00лв.

Металургия И Метали

Повече инфо

База "Металургия и метали" включва следните категории: производство и леене на метали, производ..

1323 имейли

16.00лв.

Медии

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

865 имейли

9.00лв.

Недвижими имоти

Повече инфо

База „Недвижими имоти" включва следните категории: покупка и продажба на собствено недвижимо и..

3140 имейли

11.00лв.

Машиностроене

Повече инфо

База "Машиностроене" включва част от следните категории: производство на машини за произвеждане и ..

985 имейли

10.00лв.

Кметства

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

1814 имейли

23.00лв.

Съдилища

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

467 имейли

7.00лв.

Лекари и зъболекари

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

1211 имейли

13.00лв.

Чуждестранни Клонове

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

205 имейли

11.00лв.

Одитори и одиторски предприятия

Повече инфо

База „Съдилища“ включва Районен съд, окръжен съд, военен съд, дирекция социално подпомаг..

661 имейли

10.00лв.

Детски градини

Повече инфо

База "Детски градини" включва всички частни детски градини, целодневни детски градини, обединени дет..

2210 имейли

28.00лв.